In de media

De Tijd, Duur medicijn niet altijd meer terugbetaald

[…] Als een geneesmiddel na twee jaar nog altijd duurder is dan alle medicijnen die het label 'goedkoopste geneesmiddel' hebben gekregen, wordt het niet langer terugbetaald. Die beslissing van De Block werd gisteren goedgekeurd in de commissie-Sociale Zaken van de Kamer. […] 'Dit concurrentiemechanisme zal tot extra prijsdalingen leiden en dat is in het voordeel van de patiënt en van de overheid', zegt De Block.

Door de maatregel kan de ziekteverzekering jaarlijks 38 miljoen euro besparen. Dat geld wordt geïnvesteerd in de terugbetaling van innovatieve geneesmiddelen.
Pag. 10, Jasper D’Hoore