In de media

D’Hoore J., De Tijd, Strijd tegen sancties voor langdurig zieken op

Responsabiliseren
Minister van Sociale Zaken Maggie De Block (Open VLD), die bevoegd is voor de re-integratie, wilde gisteren niet meer over sancties spreken. 'Het is belangrijk dat én de werknemers én de werkgevers geresponsabiliseerd worden. Ze moeten beiden hun verantwoordelijkheid nemen om langdurig zieken aan aangepast werk te helpen', zei ze. Responsabiliseren en niet langer straffen is dus het modewoord. Dat ligt ook in de lijn van het regeerakkoord, waar enkel dat eerste begrip wordt vermeld.
Pag. 6